Disclaimer

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen met OriGENE, info@origene.nl.

Gebruik informatie
Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan de inhoud van deze site, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Alle rechten op de informatie (tekst, beeld etc.) die u op deze website aantreft, berusten bij OriGENE. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door OriGENE.

© Copyright OriGENE/Point to Point Communicatie.

0031 (0)6 33879170