Het behandelprogramma

De OriGENE-behandeling; bewegingsarmoede zorgt voor een achteruitgang van de strekspieren in de onderrug. OriGENE, een isotonische spieropbouwende weerstands- en coördinatie training, activeert op unieke wijze deze in onbruik geraakte spieren. Dit vindt plaats met goed te doseren maatwerk behandelingen, gebruikmakend van 8 (OriGENE1) of 11 (OriGENE2) instellingsvariabelen, al naar gelang de patiënt specifieke situatie. De OriGENE-behandeling wordt uitgevoerd op het OriGENE-behandeltoestel volgens speciaal ontwikkelde behandelprotocollen. Hierin wordt nauwgezet beschreven hoe u de machine instelt, hoe u de juiste bewegingsomvang en belasting vaststelt en hoe u het behandelprogramma opbouwt. De protocollen worden voortdurend bijgesteld en verfijnd.

Hieronder kunt meer lezen over de ontwikkeling en de bio-mechnische details van de OriGENE-behandeling en het OriGENE behandeltoestel.

Het behandelprogramma

Het behandeltoestel

De OriGENE-behandeling: met behulp van het behandeltoestel kunt u uw patiënten een optimale functionele beweging met de gehele rug laten maken. Het toestel combineert hiervoor twee belangrijke eigenschappen:

1. De strekbeweging van de onderrug wordt volledig geïsoleerd door bijbewegingen van benen, heupen en bekken onmogelijk te maken.

2. De aard van de trainingsbelasting, die het toestel oplegt, kan volledig worden aangepast aan de individuele mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Met andere woorden: de patiënt beweegt en traint zijn of haar rug over het gehele bewegingstraject met een optimale, aan zijn of haar individuele situatie aangepaste weerstand. Het toestel maakt aldus een isotonische belasting (een gelijkmatige spanning van de betrokken spieren) mogelijk over de hele ROM.

Isolatie van de strekbeweging van de onderrug door toepassing van een zogenaamde knee lock en de bekkensteun. © OriGENE

Meetsysteem op prototype

Dat de weerstand per patiënt op de juiste manier kan worden aangepast, is mogelijk doordat voor het prototype een uiterst nauwkeurig meetsysteem werd ontworpen. Dankzij het hiermee verworven inzicht kan de invloed van diverse passieve krachten worden verdisconteerd. Invloeden van de zwaartekracht op mens en machine bijvoorbeeld, maar ook elastische krachten ten gevolge van compressie, rek en buiging van structuren. Dit meetsysteem gaf belangrijke inzichten voor de bio-mechanica van het toestel.

        
Meetsysteem op prototype: voorbeeld van de manier waarop in de ontwikkelfase van de machine over het gehele bewegingstraject van de onderrug alle passieve (Non MT) en actieve (Net MT) krachten in beeld werden gebracht. De eveneens in beeld gebrachte belasting van een op de machine ingesteld gewicht (Total Workload) kon aan de belastbaarheid (gemeten lichaamskracht = Net MT) worden gerelateerd. © OriGENE.

Load Curve Adjuster

Dankzij de genoemde metingen is er een volledig inzicht ontstaan in de relatie tussen de werkelijke spierkracht over het gehele bewegingstraject van de rug en de werkelijke belasting tijdens de oefening. Dit inzicht heeft geleid tot een unieke constructie: de Load Curve Adjuster. Hiermee kan de lastcurve perfect worden aangepast aan de krachtcurve. En een behandeling kan zo compleet worden geïndividualiseerd. Geen enkele andere behandelmethode biedt deze unieke en zeer doelmatige mogelijkheid. De Load Curve Adjuster maakt gebruik van variabele steekgewichten boven of onder het draaipunt. © OriGENE

 

Uit de eerste grafiek blijkt dat een opgelegde last van 27,5 kg voor de betreffende patiënt in het begin van de strekbeweging te zwaar is en aan het einde te licht. © OriGENE

Door gebruik van de Load Curve Adjuster met 10 kg aan beginsupport blijkt in de tweede grafiek dat de patiënt met een last van 35 kg een perfect aan zijn individuele kracht aangepaste lastcurve krijgt aangeboden. © OriGENE

Technische specificaties

Op de OriGENE behandeltoestellen zijn diverse patenten, model- en merkrechten en dergelijke van toepassing. Daarnaast is de EU-wetgeving op het gebied van Medical Devices (MDD 93/42 EG) van toepassing. OriGENE voldoet daaraan en is als zodanig aangemeld bij de bevoegde autoriteiten onder de registratie nr.  43152. Meer informatie hierover en de technische specificaties van de toestellen kunt u hier vinden.

De OriGENE-behandeling: voor wie?

Belangrijk voor de OriGENE-behandeling zijn de inclusie- en exclusiecriteria bij de patiëntenselectie. De algemene contra-indicaties voor krachttraining zijn daar onderdeel van. In principe is de OriGENE-behandeling vooral bedoeld voor alle patiënten met aspecifieke, lage rugklachten. Dit kunnen chronische maar ook subacute of acute klachten zijn. Vaak betreft het ook acute manifestaties bij een chronisch intermitterend beloop.

Korte behandeltijd

Na afronding van de intake en screening vraagt het OriGENE-behandelprogramma relatief weinig tijd. Van u en van de patiënt. Nadat de patiënt goed is ingesteld, vergt de behandeling zelf circa 15 a 20 minuten en wordt in aanvang éénmaal per week uitgevoerd. Bij chronische klachten is een eerste behandelcyclus van 1x per week gedurende circa tien weken nodig. Daarna kan de frequentie worden teruggebracht. Bij andere klachten is het uiteindelijke aantal behandelingen en de looptijd van de behandeling afhankelijk van de klacht. Die inschatting is aan u als professional. Is de rug optimaal hersteld, dan is vaak niet meer dan één behandeling per één à twee maanden nodig. Soms kan zelfs worden volstaan met één à twee behandelingen per jaar.

Behandellogboek

Om de OriGENE behandelingen op een toegankelijke manier op patiëntniveau te kunnen registreren en bewaken, is ons behandellogboek geïntegreerd in de software/ EDPs van onderstaande ERP-software leveranciers:

In de meeste programma’s kunt u d.m.v. grafieken ook de ontwikkeling in de tijd (resultaten) van uw patiënten volgen.

Meer informatie over de OriGENE-behandeling

Wilt u weten voor wie de OriGENE behandeling geschikt is en voor wie niet? Lees verder op de patiëntenpagina komt u in aanmerking? Benieuwd naar wat OriGENE u als behandelaar te bieden heeft? Ga naar behandelconcept voor u.

Bekijk hier onze introductiefilm voor de eerste kennismaking met OriGENE.

Wil je informatie over OriGENE in jouw praktijk?

Stel gerust je vragen, we vertellen er graag meer over en je bent van harte welkom op één van onze locaties om de werking van ons behandeltoestel zelf te komen ervaren.

OriGENE in mijn praktijk

    Ik verleen hierbij mijn nadrukkelijke toestemming tot verwerking van mijn gegevens conform de origene-privacy verklaring.

    Lees in onze privacy verklaring hoe wij de bovenstaande door u ingevulde informatie verwerken.

    Picture
    0031 (0)6 33879170