Over OriGENE

OriGENE is een Nederlandse organisatie gespecialiseerd in de behandeling van rugklachten. Op basis van praktijkervaring en onderzoek hebben we de OriGENE-rugtherapie en het bijbehorende behandeltoestel (de OriGENE 1) ontwikkeld en geoptimaliseerd. We maken daarbij gebruik van een lab-testruimte. Ook delen we ervaringen en inzichten met al onze OriGENE-behandelaren. Dankzij onze ruime kennis over- en ervaring met de behandeling van rugpijn zijn we een kennisinstituut waar praktijk, onderzoek en wetenschap samenkomen. Op basis hiervan hebben we recent ook een behandelmethode ontwikkeld voor nek-en (hoge)rugklachten; de OriGENE TS 2.3, of OriGENE2. In 2016 werd hierop een Europees patent verleend.

Over OriGENE

Het ontstaan van de OriGENE-behandelmethode

Eind jaren negentig werkte sportarts Frank Bertina aan een toestel voor het versterken van de rug. In eerste instantie ontwierp hij het apparaat vooral voor lichamelijk zwaar belaste werknemers, maar al snel ontdekte hij dat ook de meeste rugpatiënten baat hadden bij de oefeningen. Het idee voor OriGENE was geboren. In de jaren daarna vond de verdere ontwikkeling in Nederland plaats in samenwerking met wetenschappers en technici. Het OriGENE-behandeltoestel wordt sinds 2005 met oer-Hollands vakmanschap geproduceerd in Rotterdam.

Uitbreiding locaties

Vanaf 2005 kwam het OriGENE-concept op een toenemend aantal behandellocaties beschikbaar. Inmiddels zijn er in Nederland, Duitsland en Zwitserland ruim 100 behandellocaties. In samenwerking met deze behandellocaties werden de behandelprotocollen verder getest, onder meer door het analyseren van de behandeling van mensen die niet meteen optimaal op het behandelconcept reageerden: de non-responders. Individuele aanpassingen in de afstelling van het toestel, het behandelprogramma of in de combinatie met andere oefeningen leiden bij deze non-responders veelal alsnog tot het verwachte succes.

Ervaring rugbehandelingen

Door de jaren heen is in de praktijk veel ervaring opgedaan bij tienduizenden, tevoren vaak moeilijk behandelbare patiënten, waaronder een aanzienlijk aantal topsporters. Het behandeltoestel en de daarop te volgen behandelprogramma’s werden in de testperiode voortdurend geëvalueerd en op details aangepast aan de opgedane ervaringen. Het overgrote deel van de patiënten, ook de chronische en de aanvankelijk therapieresistente patiënten, is met OriGENE klachtenvrij.

Onderzoek

Sinds een aantal jaren vindt op diverse plekken wetenschappelijk onderzoek plaats naar de OriGENE-methode. Ervaringen vanuit de praktijk van de bijna 100 OriGENE-vestigingen in Nederland zijn richtinggevend voor het onderzoek dat OriGENE entameert. Onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen, opleidingsinstituten en universiteiten. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek. Ook heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden in de vorm van focusgroepgesprekken met behandelde patiënten. Van dit patiëntenonderzoek is een rapport verschenen. Meer weten? Ga naar: Patiëntenonderzoek. Voor een actuele lijst van OriGENE-behandelaren kijkt u bij behandellocaties.

Missie

Met een kwalitatief hoogwaardig en toonaangevend behandelconcept wil OriGENE lage rugklachten genezen dan wel voorkomen. Op een integere, verantwoorde, duurzame en bedrijfseconomisch gezonde manier. OriGENE acht haar practice-based zijn van groot belang en wil daarnaast door het initiëren van wetenschappelijk onderzoek een stimulans geven aan evidence-based zorg binnen de fysiotherapie. Op die manier wil OriGENE bijdragen aan:

 • een substantiële verbetering van de gezondheid van mensen en kwaliteit van leven
 • de beheersbaarheid van de kosten van de gezondheidszorg
 • een verbetering van de arbeidsproductiviteit

Technische specificaties

Op de OriGENE behandeltoestellen zijn diverse patenten, model- en merkrechten en dergelijke van toepassing. Daarnaast is de EU-wetgeving op het gebied van Medical Devices (MDD 93/42 EG) van toepassing. OriGENE voldoet daaraan en is als zodanig aangemeld bij de bevoegde autoriteiten onder de registratie nr.  43152. Meer informatie hierover en de technische specificaties van de toestellen kunt u hier vinden.

Neem contact op

Voor het stellen van een vraag, kunt u hieronder direct contact opnemen met ons.

Ik heb een vraag

Als u onderstaand formulier invult en verstuurt, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.  Ik verleen hierbij mijn nadrukkelijke toestemming tot verwerking van mijn gegevens conform de origene-privacy verklaring.

  Lees in onze privacy verklaring hoe wij de bovenstaande door u ingevulde informatie verwerken.

  Picture
  0031 (0)6 33879170