Het succes verklaard

Een succesvolle behandeling kent vele moeders. Bij de OriGENE zijn dat in elk geval de 4 M’s:

 1. Machine: dat spreekt voor zich
 2. Medisch: de aard, duur, oorzaak e.d. van de rugklacht
 3. Motivatie: van zowel de patiënt als de behandelaar
 4. Mens: een goede behandelaar is essentieel. Niet alleen  wat betreft de juiste diagnose, maar ook wat betreft de bio-mechanische kennis van het OriGENE-toestel en het juist toepassen van de behandelprotocollen voor de bediening en instelling daarvan. Het behandeltoestel kan nog zo goed zijn, als de bediener niet het optimale eruit haalt, zal het behandelresultaat navenant zijn.

Hieronder kunt u meer lezen over mogelijke inhoudelijke verklaringen voor het behandelsucces van de OriGENE.

Het succes verklaard

Kinesiofobie

Bewegingsangst speelt bij veel rugpatiënten een grote rol. Een sterke bewegingsangst veroorzaakt een ongunstige negatieve spiraal, waarbij de klachten toenemen en de patiënt steeds minder durft te bewegen. Bij de OriGENE-behandeling leert de patiënt om weer te durven bewegen. We krijgen heel vaak te horen van de patiënt dat deze de behandeling met het toestel ervaart als een veilige en gecontroleerde omgeving waarin weinig mis kan gaan. Men gaat weer bewegen en wel op de juiste wijze. Dat resulteert vaak in een snelle afname van klachten.

Mobilisatie van de wervels

rugpijnTijdens een OriGENE-behandeling kan een subtiele, maar zeer functionele en effectieve mobilisatie van de wervels en het heiligbeen optreden. De wervels worden losgemaakt en rechtgezet. Deze mobilisaties, die vaak hoorbaar zijn, worden door de patiënt zelf bewerkstelligd tijdens de oefening. Hij maakt hierbij gebruik van de mechanische fixatie door het toestel én van de door hemzelf opgewekte, goed gecoördineerde, spiercontracties.

Pijn en beweeglijkheid kunnen door de mobilisaties direct worden beïnvloed. Het wegvallen van de remmende werking van pijn draagt bij aan het snel sterker worden van de spieren. Daarnaast kan het mobiliseren van de facetgewrichten onderin de rug de onderlinge beweeglijkheid van de wervels vergroten. Hierdoor kan ook de waterhuishouding verbeteren. En daarmee de gehele stofwisseling van de betrokken tussenwervelschijven.

De mobilisering van geblokkeerde wervels laat zich direct aantonen met behulp van een modern meetinstrument, de SpinalMouse. Met de SpinalMouse is ook een harmonisering van de beweeglijkheid over de gehele wervelkolom te zien. Meer weten over de SpinalMouse? Zie: www.idiag.ch.

Maximale extensie (de “lonende pijn”)

In de OriGENE opleiding komen de belangrijke pijlers aan bod. Eén daarvan is: “Altijd het maximaal extenderen blijven bevorderen, ook met manuele hulp, zo nodig daarvoor het end support verhogen”

Al in de beginfase van het gebruik van het toestel bleek ons dat het maximaal geïsoleerd laten extenderen van de lumbale wervelkolom een belangrijke succesfactor was. We zagen bijvoorbeeld patiënten die angstig reageerden op de extensiebeweging. Deze was gevoelig, waarschijnlijk doordat er rek op verklevingen in en rond de spieren plaats vond. Wanneer dan toch met vrij ‘harde’ hand de extensie werd gestimuleerd – uiteraard dient hierbij op de contra-indicaties te worden gelet, zoals een  wervelkanaalstenose – werd de extensiebeweging snel minder gevoelig, en pas verderop in de beweging. Tot ieders verbazing vond er dan vrijwel meteen een sterke vermindering van lang bestaande klachten plaats, gepaard aan een toename van de mobiliteit.

Het gehele samenstel van de Erector Trunci bestaat uit een groot aantal spierbundels (motor units), waarvan de meeste langgerekt zijn. In ADL bewegen deze spierbundels slechts over een heel klein gedeelte van hun ROM. Dat is dus ‘disuse’. Hierbij zullen er verklevingen optreden tussen de spiervezels onderling en met de fascie. Hierdoor wordt het systeem stugger en minder beweeglijk in beide richtingen. Het is nauwelijks mogelijk om deze spieren te rekken, maar kennelijk is de maximale verkorting wel in staat om deze verklevingen los te trekken. De ‘plasticiteit’ neemt hierdoor toe, extensie en ook flexie van de WK kunnen verbeteren. Isolatie van de gehele beweging is daarbij essentieel. Bijvoorbeeld bij een acute spit zie je een verkramping van een groot aantal motor units, en de output is vrijwel nul. Als het een hart was zou je spreken van fibrillatie. Gezien het grote succes van de maximale spierverkorting leidt dit kennelijk tot een soort ‘defibrillatie’: het orkest (alle deelnemende motor units) speelt weer in de maat!

De betrokken pezen

Veel klachten in de rug hebben een tendinogeen karakter: ze hangen nauw samen met pees- en aanhechtingsproblemen. Door een optimaal gebruik van de excentrische component van de oefening op het OriGENE-behandeltoestel wordt een dergelijke chronische tendinopathie gunstig beïnvloed.

Verbetering coördinatie

Intense betrokkenheid van de diepere spieren, met inbegrip van bepaalde spieren rond de buikholte, kan een snelle verbetering van de coördinatie tussen de verschillende spiersystemen bewerkstelligen. Ook de volgorde (sequentie) en de mate van samentrekken van onderdelen van de strekspieren zelf, spelen mogelijk een rol. Een slechte (intra- en intermusculaire) coördinatie van de spieren veroorzaakt vaak de klachten. De grootste gemene deler bij tal van rugklachten lijkt neuromusculaire chaos te zijn.

Onze verre voorouders

Een andere mogelijke verklaring heeft een nog diepere oorzaak. In de loop der tijd is een verandering opgetreden in het oorspronkelijke gebruik van de onderrug. Onze verre voorouders oefenden veel kracht uit bij het rennen en springen, mogelijk gemaakt door krachtige rugspieren. De rechtopgaande hedendaagse mens maakt deze goed gecoördineerde, krachtige bewegingen met de rug niet meer. Met het OriGENE-behandelsysteem zouden deze oorspronkelijke, in onze genen verankerde, maar thans slapende, motorische reactiepatronen mogelijk weer worden herkend en geprikkeld tot optimaal functioneren. Ook in het dagelijks leven en de sport. De naam OriGENE Lower Back Revival System refereert hieraan.

Bekijk hier onze introductiefilm voor de eerste kennismaking met OriGENE.

Wil je informatie over OriGENE in jouw praktijk?

Stel gerust je vragen, we vertellen er graag meer over en je bent van harte welkom op één van onze locaties om de werking van ons behandeltoestel zelf te komen ervaren.

OriGENE in mijn praktijk

  Ik verleen hierbij mijn nadrukkelijke toestemming tot verwerking van mijn gegevens conform de origene-privacy verklaring.

  Lees in onze privacy verklaring hoe wij de bovenstaande door u ingevulde informatie verwerken.

  Picture
  0031 (0)6 33879170