Wetenschappelijk onderzoek naar OriGENE

OriGENE; een evidence-based benadering

Wetenschappelijke literatuur

Recente systematische reviews naar therapieën voor lage rugklachten laten zien dat een active recovery benadering met oefentherapie (kosten-)effectiever is dan reguliere, veelal passieve, fysiotherapie. Bij patiënten met chronische rugklachten zijn die effecten meestal slechts kortdurend en klein. Verbeteringen van maximaal 10% worden gevonden, daar waar 15-20% als klinisch relevant wordt beschouwd. De wetenschap geeft geen uitsluitsel welk type oefentherapie het meest effectief is.

 

OriGENE-onderzoek

In 2012 is wetenschappelijk onderzoek afgerond naar de effecten van de OriGENE-behandeling bij mensen met chronische rugklachten (gemiddelde klachtenduur ruim 7 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door de Afdeling Radiologie van het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met OriGENE-licentiehouder MTG-Fysiotherapie, beide te Nieuwegein. De effect-uitkomsten van dit onderzoek zijn opvallend en gaan ver uit boven de voor oefentherapie bekende klinische effecten van maximaal 10% verbetering. In december 2012 verscheen de officiële publicatie van het onderzoek in het gezaghebbende tijdschrift SPINE onder de titel: The effects of dynamic isolated lumbar extensor training on lumbar multifidus functional cross-sectional area and functional status of patients with chronic non-specific low back pain. Lees meer over het SPINE artikel en ander onderzoek.

 

Evidence-based zorg

OriGENE wil met haar rugtherapie een bijdrage leveren aan evidence-based zorg binnen de fysiotherapie. Praktijkervaringen van circa 220 manueel- en fysiotherapeuten die in bijna 60 vestigingen in Nederland met circa 100 OriGENE-toestellen werken, zijn richtinggevend voor dit wetenschappelijk onderzoek. Door de eenduidig geprotocolleerde OriGENE-werkwijze en het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten voor het monitoren van patiënten worden waardevolle en voor onderzoek geschikte databases opgebouwd. Onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende universitaire onderzoeksgroepen en opleidingsinstituten, zoals St. Radboud Universiteit Nijmegen, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en de Hogescholen van Rotterdam en Arnhem-Nijmegen.

0031 (0)6 33879170