Nekoefening 5: de chintuck

Nekklachten of juist nekpijn voorkomen? Deze oefening versterkt de stabiliteit en ontspant de nek. Herhaal tot je voelt dat het bewegen makkelijker gaat en adem rustig met de beweging mee. Neem rust wanneer je vermoeidheid voelt en vermijd pijn. Bekijk ook hier ook onze andere filmpjes. Vragen aan een OriGENE gespecialiseerde fysiotherapeut? Kijk op hier voor een behandelaar bij u in de buurt.

Nekoefening 5: de chintuck

De oefeningen op deze website moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende rug- en nekklachten en zijn niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van zorg verlenende professionals , zoals (huis)artsen, medisch specialisten of fysiotherapeuten. De oefeningen kunnen gezien worden als ondersteuning tijdens behandelingen of ter voorkoming van (terugkerende) klachten. Bij acute medische klachten en bij het verergeren van klachten of symptomen dient u contact op te nemen met uw behandelaar. Omdat ook bij de minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat u bij twijfel en aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroept. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van OriGENE door bezoekers is volledig de eigen verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. OriGENE en diens behandelaren sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van de oefeningen.
0031 (0)6 33879170