Onderzoek en wetenschappelijke OriGENE-publicaties

Uit systematische reviews is gebleken dat de gangbare oefentherapieën – zoals reguliere fysiotherapie – niet of nauwelijks helpen bij chronische rugklachten (effecten maximaal 10%). In 2011 en 2012 is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de OriGENE-rugtherapie. Het gezaghebbende internationale medische tijdschrift SPINE publiceerde hierover (peer reviewed) in december 2012. En in 2014 werden de resultaten bekend van een groot cohortonderzoek (800 patiënten) naar het gebruik van OriGENE bij chronische rugpijn. E.e.a. laat zien dat de inzet van de OriGENE-rugtherapie bij mensen met jarenlange rugklachten aanzienlijke en klinisch relevante verbeteringen geeft in de orde van 40-55% procent (afhankelijk van de gebruikte vragenlijsten).

De onderzoekers

Het SPINE-onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling Radiologie van het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met MTG Fysiotherapie. Het grote cohortonderzoek was een intern retrospectief onderzoek op 17 locaties verspreid over Nederland van Fysius RugExperts. Het verslag van dit cohort onderzoek werd opgesteld door een onafhankelijk wetenschapper, gepromoveerd op rugklachten.

Wilt u meer weten over het cohortonderzoek en het SPINE-artikel? Hieronder vindt u de downloads van de uitkomsten.

 

Download Factsheet OriGENE publicatie in Spine

Download Nederlandse samenvatting OriGENE publicatie in Spine

Download Uitkomsten groot cohortonderzoek n=800 2014

0031 (0)6 33879170