Osteoporose: wat is het en wat kan je er aan doen?

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet waarbij de sterkte van het bot afneemt. Er is naast een afname van de botmassa ook een verandering van de botstructuur zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat men sneller dan normaal het risico loopt op een botbreuk. De meeste breuken zijn duidelijk zichtbaar echter soms is alleen pijn een indicatie. Dit is ook zo bij een inzakking van een ruggenwervel, je ziet het niet, ervaart pijn en soms wordt men in lengte korter. Dit is ook een breuk en men moet dan verder onderzoek doen om de juiste diagnose te kunnen vaststellen. Met een Dexa Scan kan men de botdichtheid meten.

Osteoporose: wat is het en wat kan je er aan doen?

 

Wat is de oorzaak van osteoporose?

Door het ouder worden ontstaat er door natuurlijk proces een verschil in de balans tussen de botopbouw en botafbraak. Tot je 25 is er meer bot opbouw dan afbraak, daarna volgt een stabiele periode en vanaf ongeveer 35 jarige leeftijd slaat de balans om en wordt de botopbouw minder. Als dit natuurlijke proces wordt verstoord dan kan dit versneld optreden. Osteoporose zonder directe oorzaak noemt men primaire osteoporose. Osteoporose kan worden versneld door bv medicijnen of door een ziekte dan spreekt men van secundaire osteoporose.

Wat zijn de klachten van osteoporose?

De meest duidelijke klacht is het krijgen van een botbreuk zonder dat hiervoor een duidelijke reden is. Ook kan onverklaarbare pijn een symptoom zijn. Indien men 50 jaar of ouder is zal iedere botbreuk, aanleiding zijn om de aanwezigheid van osteoporose te onderzoeken. In de rug kan een wervelbreuk ervoor zorgen dat de stand van de wervelkolom anders wordt. Dit heeft zijn effect op de spieren en pezen rondom deze wervelkolom waardoor men pijn ervaart.

Osteoporose en OriGENE behandeling

Bij (ernstige) osteoporose is de OriGENE behandeling een absolute contra-indicatie vanwege de kans op (nieuwe) fracturen! Men spreekt van osteoporose  als de dexa scan  een T-score slechter dan -2½ aangeeft. Ernstige osteoporose is osteoporose + fractuur. Behandeling met medicatie is dan geïndiceerd. Bij een T-score beter dan -2½ spreekt men van Osteopenie. De fractuurkans is dan niet verhoogd. Deze patiënten kunnen goed behandeld worden met de OriGENE. Door de spieren rondom de rug te trainen worden ze sterker en soepeler en zal de beweging vloeiender gaan verlopen. Dit geeft de nodige ondersteuning aan de rug en kan verergering van klachten verminderen. Het is verder niet uitgesloten, dat de OriGENE-behandeling de botdichtheid verhoogt, waardoor de osteopenie kan afnemen en osteoporose kan worden voorkomen.

Waar kunt u de OriGENE- behandellocaties vinden?

U kunt de OriGENE behandeling volgen op circa 90 verschillende locaties verspreid door heel Nederland. De behandeling wordt gedaan onder de persoonlijke begeleiding van speciaal daartoe opgeleide fysio- en manueel therapeuten. Centraal staat het OriGENE-behandeltoestel. Hiermee volgt u onder 1 op 1 begeleiding van uw OriGENE fysiotherapeut een therapie die bestaat uit een bijzondere vorm van kracht- en coördinatietraining. Op maat, dus volledig afgestemd op uw individuele klacht, beperkingen en mogelijkheden. Ook belangrijk is dat patiënten OriGENE als een heel veilige, gecontroleerde behandeling ervaren.

Vind hier uw behandellocatie en volg de OriGENE therapie.

0031 (0)6 33879170