Scoliose: wat is het en wat kan je er aan doen?

De wervelkolom laat als je hem zijwaarts bekijkt een S zien. Net boven het bekken zie je een holle bocht (lordose) dan gaat het ter hoogte van de borst over in een bolling (kyfose) en bij de nek zie je weer een holte. Dit is een normale vorm van de wervelkolom. Deze vorm geeft de rug kracht en stabiliteit. Als je de rug van achter bekijkt hoort de wervelkolom recht te lopen. Zie je hier dat de wervelkolom loopt in de S-vorm dan spreek je van een S-vormige Scoliose. Deze vorm laat 2 bochten zien. Is er sprake van slechts 1 bocht dan spreekt men van een C-vormige Scoliose. Men spreekt officieel van een scoliose als de hoek 12 graden of meer bedraagt.

Scoliose: wat is het en wat kan je er aan doen?

Wat is de oorzaak van een scoliose?

De oorzaken kunnen zeer divers zijn. Zo spreek je van een structurele of niet structurele scoliose.  De oorzaak van een niet structurele scoliose zit hem in bv beenlengte verschil of een abnormale houding. Deze is meestal corrigeerbaar door bv het beenlengte verschil op te heffen. Bij een structurele scoliose is er sprake van niet te corrigeren standsverandering van de wervelkolom. In ruim 80% van de gevallen is de oorzaak niet bekend en spreekt men van een idiopathische scoliose. In de overige 20% zijn er diverse oorzaken. O.a. aangeboren wervelafwijkingen, afwijkingen in het wervelkanaal, degeneratieve afwijkingen (‘slijtage’), neuromusculaire aandoeningen, spierdystrofie, polio, syndroom van Marfan, tumoren, reumatische afwijkingen en geboorteafwijkingen.

Wat zijn de klachten ?

De scoliose zal bij de meeste mensen geen klachten veroorzaken. Heeft men wel klachten dan zijn deze vaak herkenbaar en afhankelijk van de ernst van en waar, de afwijking in de rug zich bevindt. Door de bochtvormige wervelkolom worden de rugspieren ongelijkmatig belast en ervaren mensen vaak grote spierspanning in de rug. Ook kan statische belasting (lang zitten of staan in 1 houding) de klachten verergeren. Indien de afwijking hoog in de wervelkolom zit kan men ook hinder ervaren met ademhaling. In de pubertijd kan het, door de groeispurt, ernstiger worden en kunnen de klachten ten gevolge hiervan verergeren.

Scoliose en de OriGENE behandeling

De OriGENE oefentherapie kan bij scoliose klachten worden toegepast mits het geen verergering van de klachten geeft. De OriGENE training zal de spierkracht, mobiliteit en de juiste stand van de rug bevorderen. Doordat de rugspieren sterker worden kan de ernst van de scoliose verminderen. Ook kan verdere slijtage of verergering zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de klachten niet erger worden. Door de OriGENE therapie kan de patiënt goed aanvoelen welke houding juist is en leren de juiste spieren aan te spannen. De beste resultaten zullen geboekt worden als de scoliose (nog) meer of minder corrigeerbaar/redresseerbaar is.

Waar kunt u de Origene- behandellocaties vinden?
U kunt de OriGENE behandeling volgen op circa 90 verschillende locaties verspreid door heel Nederland.  De behandeling wordt gedaan onder de persoonlijke begeleiding van speciaal daartoe opgeleide fysio- en manueel therapeuten. Centraal staat het OriGENE-behandeltoestel. Hiermee volgt u onder 1 op 1 begeleiding van uw Origene-fysiotherapeut een therapie die bestaat uit een bijzondere vorm van kracht- en coördinatietraining. Op maat, dus volledig afgestemd op uw individuele klacht, beperkingen en mogelijkheden. Ook belangrijk is dat patiënten Origene als een heel veilige, gecontroleerde behandeling ervaren.  Vind hier uw behandellocatie en volg de Origene therapie.

0031 (0)6 33879170