Terugblik; de weg naar een succesvol behandelconcept

"In de tweede helft van de negentiger jaren ontstond er bij de Sportmedische Afdeling van de Koninklijke Landmacht, waarvan ik het hoofd was, een groeiende behoefte om de ruggen van infanteristen sterker te maken. We zochten naar geschikte oefenapparaten maar er was niets dat aan onze eisen voldeed. Met name het isoleren van de lage-rugstrekking door een fixatie van het bekken werd nergens gerealiseerd. Samen met Aad Heijerman besloot ik na mijn pensionering zelf een toestel te ontwikkelen. Na geruime tijd en diverse prototypes lukte dat. Gedurende dat traject kregen we uitstekend inzicht in de kracht van de lage-rugspieren en in de vereiste op te leggen belastingen. Daardoor konden we onder andere de zogenaamde 'load curve adjuster' maken.

Het wonder geschiedde: met het ontwikkelde apparaat werd een onwaarschijnlijke verbetering van de kracht van de rugspieren waargenomen bij slechts een korte training per week. Daarnaast bleek de training zeer positieve effecten te hebben bij rugpatiënten die daarvoor op geen enkele therapie reageerden. De instellingsvariabelen bleken heel nauw te luisteren, een verkeerde instelling kon aanleiding geven tot overbelasting en klachten. Hierdoor was het gebruik voorbehouden aan de fysiotherapeutische praktijk als een bijzondere vorm van oefentherapie. Na het prototype ontvingen vijf fysiotherapeuten elk een apparaat in bruikleen. De resultaten overtroffen onze verwachtingen. De kracht van de rugspieren neemt evident toe; ook is duidelijk dat de wervelkolom en de bijbehorende gewrichten gemobiliseerd kunnen worden. Meer en meer krijgen wij de indruk dat de verbetering van de coördinatie in de hersenen van essentieel belang is. Bij de rechtopgaande mens wordt de rug veel te weinig op een goede manier bewogen. Het lijkt erop dat deze neerwaartse spiraal van geleidelijke degeneratie door een geoptimaliseerde aansturing vanuit de hersenen doorbroken kan worden. Mensen vragen weleens hoe wij dit alles bij het ontwerp van het toestel hebben kunnen voorzien. Niet dus! We hebben alleen maar een optimaal trainingstoestel gemaakt. De kunst is om te leren van ervaringen en daaruit de juiste conclusies te trekken. Het is mij een blijvend genoegen om voortdurend therapeuten te mogen instrueren en enthousiasmeren om hun patienten optimaal te kunnen helpen.

Het succes blijkt uit een forse groei van het aantal OriGENE-praktijken in Nederland en Duitsland, en daar zijn we trots op!" Kijk hier voor een overzicht van onze locaties in Nederland. Frank Bertina, sportarts

Terugblik; de weg naar een succesvol behandelconcept
0031 (0)6 33879170