Wat houdt het OriGENE-behandelconcept in?

 • De behandelmethode
 • De opleiding
 • Het onderhoud
 • Marketing nationaal en locaal
 • Wetenschap
 • Duurzaamheid
 • Randvoorwaarden
 • Financiën

Wat houdt het OriGENE-behandelconcept in?

De behandelmethode

OriGENE is behandelmethode voor rugklachten met als kern het OriGENE-behandeltoestel. Het toestel heeft een aantal belangrijke en unieke kenmerken:

 • de strekbeweging van de onderrug wordt volledig geïsoleerd door de bij-bewegingen van benen, heupen en bekken onmogelijk te maken. De patiënt kan daardoor niet compenseren.
 • er zijn 8 (OriGENE1 ) of 11 instelvariabelen (OriGENE2) die op elkaar inwerken. Hiermee kan een volledig geïndividualiseerde behandeling worden aangeboden. Op maat, afgestemd op de individuele klachten, beperkingen en mogelijkheden van de patiënt
 • in combinatie met de aanwezige LCA (load curve adjuster) wordt een volledige isotonische belasting aangeboden over de gehele ROM met effect op mobiliteit, coördinatie en kracht van de rug.
 • het is derhalve een isotonische spieropbouwende weerstands- en coördinatie training.
  Klik hier voor meer informatie

De opleiding

 • OriGENE levert een serie vertrouwelijke documenten (o.a. een opleidingsvideo en syllabus, behandelrichtlijnen, in/exclusiecriteria) welke tevens de kern vormen van de opleiding tot gecertificeerd OriGENE-therapeut.
 • De opleiding tot certificering bestaat uit 2 delen praktijkbegeleiding op uw behandellocatie met uw patienten. Daaraan voorafgaand wordt een verdiepingscursus (theorie van de methode, wetenschappelijke achtergronden, bio-mechanica, modelvorming en oefenen met het toestel) gegeven, deels online en deels op uw praktijk.
 • OriGENE levert kosteloos ondersteuning op medisch inhoudelijk gebied door haar specialisten per email of telefonisch.

Onderhoud

 • Onderhoud van het toestel is voor rekening OriGENE. Tenminste 1x per jaar vindt preventief onderhoud plaats. Zo blijft uw toestel in topconditie.
 • Bedrijfszekerheid; mocht er toch een storing ontstaan, dan garanderen we reparatie binnen 2 werkdagen na melding. Meestal lukt dat zelfs binnen 24 uur.

Bedrijfsvoering en marketing

OriGENE is meer dan een behandelmethode. U krijgt ook:

 • Een eigen locatiepagina van uw praktijk (incl. backlinks) op onze website met o.a. de mogelijkheid direct een behandelafspraak met u te maken, klik hier voor een voorbeeld
 • (Online) marketingactiviteiten, mede gericht op uw praktijk zoals:
  – een mobile website, waarmee de client direct naar uw praktijk kan bellen
  – landelijke Google-adwords campagnes,
  – Facebook incl. landelijke en locale ads en sponsored updates
  – een YouTube kanaal
  – patiënten folders, posters e.d.
 • Onderscheidend vermogen en de mogelijkheid tot positionering als rugspecialist. Dit wordt versterkt doordat in de afspraken een gebiedsexclusiviteit wordt opgenomen. Lees hier meer over de ervaringen van bestaande OriGENE-locaties

Marketing

 • Aanlevering van een marketing kit; teksten t.b.v. uw website, artikelen en links, filmpjes, persbericht lokale bladen, brief voor verwijzers, banners, posters, patiëntenfolders (print en online)
 • Het delen van strategische marktinformatie en data vanuit Google- en Facebook Analytics
 • Een kosteloos adviesgesprek met een marketeer over online- en offline marketing waaronder OOM (OriGENE Online Marketing). OOM is een lokale advertentiecampagne via Google binnen je eigen verzorgingsgebied, niet verplicht en enkel tegen kostprijs.
 • Een landelijk netwerk van rugspecialisten (het delen van inzichten en ervaringen)

Wetenschap en onderzoek

OriGENE heeft zich de afgelopen 15 jaar praktisch en klinisch bewezen met in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Op dit moment werken enkele honderden van uw collegae fysio/manueel therapeuten met OriGENE. Voor meer informatie lees hier.

Duurzaamheid

Het behandeltoestel is ontworpen en gemaakt om lang mee te gaan en probleemloos te blijven functioneren. Tijdens de behandeling komen er grote krachten binnen het toestel vrij. Om dat in goede banen te leiden worden hoogwaardige materialen gebruikt en is het totale systeem over-gespecificeerd. Het toestel wordt met oer-Hollands vakmanschap geproduceerd in Rotterdam. Zo houden we de (transport)lijnen kort, hebben we goed zicht op de kwaliteit en kunnen we snel inspelen op veranderingen.

Randvoorwaarden OriGENE-licentie

Wij verkopen geen toestellen, maar verlenen een licentie (gebruiksrecht) op ons totale concept zoals hierboven kort beschreven en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten (Europees patent, modelrechten, auteurs- en merkrechten). Een een aantal belangrijke condities zijn:

 • de behandeling dient altijd plaats te vinden 1 op 1 door een BIG-geregistreerd fysio/manueel therapeut of arts die door OriGENE wordt opgeleid en gecertificeerd
 • het toestel dient in een behandelkamer of fysiotherapeutische oefenruimte te staan vanwege de veiligheid, benodigde rust en concentratie. Dus niet in een fitness/ trainingszaal zonder toezicht waar iedereen op het toestel zou kunnen gaan zitten (veiligheid!)
 • in de afspraken wordt een gebiedsexclusiviteit opgenomen, welke wordt ingevuld afhankelijk van uw vestigingsplaats en de bevolkingsdichtheid

Financiën

Indien u interesse heeft om het OriGENE-behandelconcept in uw praktijk op te nemen, dan sturen we u graag een overzicht van de kosten, inclusief een rekenmodule waarmee u een exploitatieberekening van de licentie kunt maken (o.a. break-even aantal behandelingen per week/dag). In dat verband merken we op dat nadat de patiënt eenmaal goed is ingesteld de tijdsduur per behandeling circa 20 minuten bedraagt. Op verzoek zenden we u vervolgens de volledige licentieovereenkomst.

Overig

De OriGENE-behandeling kan als gewone fysiotherapie worden gedeclareerd. Afhankelijk van de verzekeraar, het door de patiënt gekozen pakket en de kwalificatie van het behandelinstituut zal vergoeding plaatsvinden zoals geldt voor fysiotherapie.

Mocht u n.a.v. het bovenstaande nog vragen hebben of een afspraak willen maken om het concept zelf te ervaren neem dan contact met ons op.

0031 (0)6 33879170