Breinpijn: de hersenen van pätienten met chronische aspecifieke rugpijn

Breinpijn: de hersenen van pätienten met chronische aspecifieke rugpijn

Breinpijn: de hersenen van patiënten met chronische aspecifieke rugpijn

De verschillende behandelwijzen van chronische aspecifieke lage rugpijn hebben helaas een bescheiden effect t.o.v niet behandelen of een placebo behandeling. Alleen van oefentherapie is aangetoond dat het een bescheiden lange termijneffect heeft op pijn en functioneren.

 

Teleurstellende behandeluitkomsten

Sommige auteurs stellen dat de desbetreffende onderzoeken niet goed gedaan zijn. Onderzoek zou meer op subgroepen gericht moeten zijn i.p.v. op een grote heterogene groep. Anderen stellen dat de onderzoeken wel juist zijn, maar dat de huidige aanpak het in de verkeerde hoek zoekt. Men zou nieuwe theoretische modellen voor chronisch lage rugklachten moeten ontwikkelen.

Een alternatieve verklaring voor de teleurstellende behandeluitkomsten uit de vele studies zou zijn, dat het probleem niet in de lage rug zelf ligt, maar in de hersenen. Dat wil zeggen: chronische aspecifieke lage rugpijn als gevolg van corticale reorganisatie en degeneratie.

Breinpijn

Er is in toenemende mate bewijs dat patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten morfologische veranderde hersenen hebben die anders functioneren. Ook is aangetoond dat deze veranderingen samenhangen met de duur en de ernst van de rugpijn. Verder blijkt in enkele longitudinale studies bij andere pijnsyndromen die gekenmerkt worden door corticale reorganisatie, dat interventies die deze negatieve reorganisatie in positieve zin beïnvloeden effectiever kunnen zijn dan gangbare behandelingen. Meer lezen: http://bit.ly/1NOmxvF

Bron: Wand, B. M., O’Connell, N.E. (2008). Chronic non-specific low back pain – sub-groups or a single mechanism? BMC Musculoskeletal Disorders, 9(11), doi: 10.1186/1471-2474-1189-1111.
© www.PsychFysio.nl, drs. P. van Burken

Wij vragen ons af of de OriGENE-therapie zo’n nieuw model kan zijn? Het is interessant om met deze kijk op de behandeling van chronische aspecifieke rugklachten de positieve resultaten van de OriGENE therapie te bezien. Dit is een nadere beschouwing waard. Wordt vervolgd.« Terug naar nieuwsoverzicht

0031 (0)6 33879170