De zorg in 2016

De zorg in 2016

Onlangs heeft het Economisch Bureau van de ING bank haar visie op de zorg in 2016 gepubliceerd.

Enkele hoofdpunten m.b.t de eerste lijn;

1. De zorg laat in 2016 de krimp achter zich, de eerstelijnszorg groeit in 2016 het sterkst. In het zorgakkoord is n.l. afgesproken dat de 1e lijn sneller mag groeien dan de 2e lijn (oa. substitutie).

2. Door deze verschuiving neemt de complexiteit van de 1e lijnszorg toe. De regiefunctie van de huisarts neemt verder toe.

3. De zorgconsument komt steeds meer centraal te staan. Transitie van aanbod- naar vraagdenken is nodig.

4. Zorgverzekeraars hebben belangrijke regierol bij het omvormen van gefragmenteerde zorg naar een geïntegreerd zorgaanbod.

5. De 1e lijn is nog steeds zeer versnipperd. Het aantal groepspraktijken en gezondheidscentra groeit al enige jaren niet meer. Samenwerking binnen grotere verbanden en ketenzorg over verschillende disciplines heen (zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig), is vereist om nieuwe taken aan te kunnen. Van solistisch werken naar samenwerken.

6. Innovatie komt van onderaf. Aanbieders die tijdig de slag van aanbod naar vraaggerichte zorg maken hebben succes.« Terug naar nieuwsoverzicht

0031 (0)6 33879170