Wanneer je op de borst gaat zwemmen, wordt er vaak met het hoofd boven water gezwommen of wordt deze tijdens het ademhalen boven water getrokken. Hierdoor ontstaat veel spanning op de nek- en rugspieren waardoor er klachten kunnen worden ervaren. Om dit te voorkomen kan het beste op de rug worden gezwommen of houd bij de buikslag het lichaam en hoofd recht in het water en de buikspieren aangespannen.

Volgt u de bovenstaande tips op maar blijven de rug- en/of nekklachten aanhouden? Neem dan contact op met een OriGENE behandelaar in de buurt https://www.origene.nl/behandellocaties/

Hangmat goed voor de rug?

Wanneer je goed in de hangmat gaat liggen biedt deze een goede ondersteuning voor de rug. In Europa wordt helaas vaak de fout gemaakt om recht in een hangmat te gaan liggen. Wanneer je op deze manier gaat slapen liggen je hoofd en voeten op een hoger punt dan je rug. Dit is minder comfortabel en kan tot rugklachten leiden.

In Zuid-Amerika geven ze het goede voorbeeld. Door diagonaal in een hangmat te gaan liggen spreid je de hangmat met je lichaam open. Je hoofd, romp en voeten liggen op deze manier veel meer in een lijn. In deze houding hoef je geen rugklachten te krijgen en zo lig je ook nog eens veilig zonder angst er uit te vallen!

 

Heeft u rugklachten of nekklachten? Dan kunt volgens de richtlijnen behandeld worden met de OriGENE. Er zijn bijna 100 OriGENE locaties in Nederland. Wilt u een afspraak maken, neem dan hier contact op met een behandellocatie bij u in de buurt.

De therapeut stelt het toestel van te voren in en de patiënt dient vervolgens zelf tijdens de behandeling een beperkt aantal verstelhandelingen te verrichten. Een andere optie zou kunnen zijn de patiënt met de handen zo min mogelijk/niet aan het toestel te laten komen. In dat geval verricht de fysiotherapeut de meeste ‘verstelhandelingen’, waarbij een aantal keren kortstondig binnen de 1,5 meter wordt gekomen.

Het filmpje heeft als startpunt het contact tussen patiënt-behandelaar kort voordat de OriGENE-behandeling start. Het richt zich op de instelling van het toestel, de behandeling en ontsmetting. Overige maatregelen zoals bij aankomst en vertrek, vult uw fysiotherapiepraktijk zelf in. Dit doen zij op basis van de geldende voorschriften, naar eigen inzicht en praktijkomstandigheden. Er wordt steeds vanuit gegaan dat zij voldoen aan de geldende Covid-19 richtlijnen/adviezen en dat ieder zich houdt aan de algemene (hygiëne) voorschriften van het RIVM.

 

Last van uw onderrug of nek? Ook tijdens Corona kunt u naar de fysiotherapeut.

Heeft u rugklachten of nekklachten? Dan kunt volgens de richtlijnen behandeld worden met de OriGENE. Er zijn bijna 100 OriGENE locaties in Nederland. Wilt u een afspraak maken, neem dan hier contact op met een behandellocatie bij u in de buurt.

 

Toelichting OriGENE behandeling in de anderhalvemetersamenleving:

 

krachttraining

Succes van de maximale extensie
Al in de beginfase van het gebruik van het toestel bleek ons dat het maximaal en geïsoleerd laten extenderen van de lumbale wervelkolom een belangrijke succesfactor was. We zagen bijvoorbeeld broze oudere mensen, die erg angstig reageerden op de extensiebeweging. Deze was gevoelig, waarschijnlijk doordat er rek op verklevingen in en rond de spieren plaats vond. Wanneer ik dan toch met vrij ‘harde’ hand de extensie stimuleerde, werd er soms wel 20 graden mobiliteit gewonnen. De extensiebeweging werd dan snel minder gevoelig, en pas verderop in de beweging. Tot ieders verbazing vond er dan vrijwel meteen een sterke vermindering van lang bestaande klachten plaats, gepaard aan een toename van de mobiliteit. Een contra-indicatie in deze is de wervelkanaalstenose.

Spit
Dikwijls heb ik ook acute klachten in de vorm van ‘spit’ behandeld. De flexie en extensie zijn dan vaak sterk beperkt.
Wat je dan doet is (na de juiste instelling van alle variabelen en de patiënt op het toestel) alleen maar met een vrij licht gewicht een flink aantal malen het laatste deel van de extensiebeweging maken. Ook hierbij moet vaak met de hand de extensie gestimuleerd worden. Een flink end support op de LCA kan dan ook helpen. Dat kan geen kwaad, doordat door de flexiebeperking het begin van de beweging niet wordt verzwaard, terwijl het einde van de beweging wel lichter wordt. Het succes van deze benadering is vaak spectaculair.

Disuse van de rugspieren
Lang hebben we gedacht dat het kennelijk belangrijk was om de betrokken facetgewrichten eindstandig te mobiliseren. Tegenwoordig denken we meer op spierniveau. Het gehele samenstel van de Erector Trunci bestaat uit een groot aantal spierbundels (motor units), waarvan de meeste heel langgerekt zijn. In ADL bewegen deze spierbundels slechts over een heel klein gedeelte van hun ROM. Dat is dus ‘disuse’. Hierbij zullen er verklevingen optreden tussen de spiervezels onderling en met de fascie. Hierdoor wordt het systeem stugger en minder beweeglijk in beide richtingen. Het is nauwelijks mogelijk om deze spieren te rekken, maar kennelijk is de maximale verkorting wel in staat om deze verklevingen los te trekken. De ‘plasticiteit’ neemt hierdoor toe, extensie en ook flexie van de WK kunnen verbeteren. Mogelijk is dit ook de weg waarlangs triggerpoints kunnen worden bestreden.

Bij de acute spit zie je een verkramping van een groot aantal motor units, en de output is vrijwel nul. Als het een hart was zou je spreken van fibrillatie. Gezien het grote succes van de maximale spierverkorting leidt dit kennelijk tot een soort ‘defibrillatie’: het orkest (alle deelnemende motor units) speelt weer in de maat! “

Frank Bertina, sportarts.

extensie-origene

Interview “Active recovery benadering bij rugklachten” in de Volkskrant (en juli-nummer Arts en Auto) met de oprichter van OriGENE, sportarts Frank Bertina.

Er zijn over de OriGENE-behandelmethode diverse publicaties verschenen, zowel in landelijke als locale media. Hier vindt u een selectie uit de artikelen.

 

OriGENE op TV Ned. 2: De Dokters / rugklachtenBekijk

Botten & Gewrichten (september 2010)Download

Nieuwsbode Zeist (maart 2008)DownloadRugmachine in Alphen a/d Rijn (februari 2008)Download

Artikel Plus Magazine (oktober 2007)Download

Artikel OZ/CZ – Magazine september 2007 (3 oktober 2007)Download

Artikel Zin (26 juni 2007)Download

Artikel Transport en Logistiek Nederland (8 mei 2007)Download

Filmpje van een tevreden (ex)-rugpatiëntBekijk film

Artikel AD (15 januari 2007)Download

Artikel rugblessures wereldkampioene veldrijden Daphny van den BrandDownload

Breinpijn: de hersenen van patiënten met chronische aspecifieke rugpijn

De verschillende behandelwijzen van chronische aspecifieke lage rugpijn hebben helaas een bescheiden effect t.o.v niet behandelen of een placebo behandeling. Alleen van oefentherapie is aangetoond dat het een bescheiden lange termijneffect heeft op pijn en functioneren.

 

Teleurstellende behandeluitkomsten

Sommige auteurs stellen dat de desbetreffende onderzoeken niet goed gedaan zijn. Onderzoek zou meer op subgroepen gericht moeten zijn i.p.v. op een grote heterogene groep. Anderen stellen dat de onderzoeken wel juist zijn, maar dat de huidige aanpak het in de verkeerde hoek zoekt. Men zou nieuwe theoretische modellen voor chronisch lage rugklachten moeten ontwikkelen.

Een alternatieve verklaring voor de teleurstellende behandeluitkomsten uit de vele studies zou zijn, dat het probleem niet in de lage rug zelf ligt, maar in de hersenen. Dat wil zeggen: chronische aspecifieke lage rugpijn als gevolg van corticale reorganisatie en degeneratie.

Breinpijn

Er is in toenemende mate bewijs dat patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten morfologische veranderde hersenen hebben die anders functioneren. Ook is aangetoond dat deze veranderingen samenhangen met de duur en de ernst van de rugpijn. Verder blijkt in enkele longitudinale studies bij andere pijnsyndromen die gekenmerkt worden door corticale reorganisatie, dat interventies die deze negatieve reorganisatie in positieve zin beïnvloeden effectiever kunnen zijn dan gangbare behandelingen. Meer lezen: http://bit.ly/1NOmxvF

Bron: Wand, B. M., O’Connell, N.E. (2008). Chronic non-specific low back pain – sub-groups or a single mechanism? BMC Musculoskeletal Disorders, 9(11), doi: 10.1186/1471-2474-1189-1111.
© www.PsychFysio.nl, drs. P. van Burken

Wij vragen ons af of de OriGENE-therapie zo’n nieuw model kan zijn? Het is interessant om met deze kijk op de behandeling van chronische aspecifieke rugklachten de positieve resultaten van de OriGENE therapie te bezien. Dit is een nadere beschouwing waard. Wordt vervolgd.

krachttraining

behandellocaties gevonden

Lage rugklachten

OriGENE 1

Lage/hoge rugklachten, nekklachten

OriGENE 2

0031 (0)6 33879170