ervaringen fysiotherapeuten origene

Succes van de maximale extensie
Al in de beginfase van het gebruik van het toestel bleek ons dat het maximaal en geïsoleerd laten extenderen van de lumbale wervelkolom een belangrijke succesfactor was. We zagen bijvoorbeeld broze oudere mensen, die erg angstig reageerden op de extensiebeweging. Deze was gevoelig, waarschijnlijk doordat er rek op verklevingen in en rond de spieren plaats vond. Wanneer ik dan toch met vrij ‘harde’ hand de extensie stimuleerde, werd er soms wel 20 graden mobiliteit gewonnen. De extensiebeweging werd dan snel minder gevoelig, en pas verderop in de beweging. Tot ieders verbazing vond er dan vrijwel meteen een sterke vermindering van lang bestaande klachten plaats, gepaard aan een toename van de mobiliteit. Een contra-indicatie in deze is de wervelkanaalstenose.

Spit
Dikwijls heb ik ook acute klachten in de vorm van ‘spit’ behandeld. De flexie en extensie zijn dan vaak sterk beperkt.
Wat je dan doet is (na de juiste instelling van alle variabelen en de patiënt op het toestel) alleen maar met een vrij licht gewicht een flink aantal malen het laatste deel van de extensiebeweging maken. Ook hierbij moet vaak met de hand de extensie gestimuleerd worden. Een flink end support op de LCA kan dan ook helpen. Dat kan geen kwaad, doordat door de flexiebeperking het begin van de beweging niet wordt verzwaard, terwijl het einde van de beweging wel lichter wordt. Het succes van deze benadering is vaak spectaculair.

Disuse van de rugspieren
Lang hebben we gedacht dat het kennelijk belangrijk was om de betrokken facetgewrichten eindstandig te mobiliseren. Tegenwoordig denken we meer op spierniveau. Het gehele samenstel van de Erector Trunci bestaat uit een groot aantal spierbundels (motor units), waarvan de meeste heel langgerekt zijn. In ADL bewegen deze spierbundels slechts over een heel klein gedeelte van hun ROM. Dat is dus ‘disuse’. Hierbij zullen er verklevingen optreden tussen de spiervezels onderling en met de fascie. Hierdoor wordt het systeem stugger en minder beweeglijk in beide richtingen. Het is nauwelijks mogelijk om deze spieren te rekken, maar kennelijk is de maximale verkorting wel in staat om deze verklevingen los te trekken. De ‘plasticiteit’ neemt hierdoor toe, extensie en ook flexie van de WK kunnen verbeteren. Mogelijk is dit ook de weg waarlangs triggerpoints kunnen worden bestreden.

Bij de acute spit zie je een verkramping van een groot aantal motor units, en de output is vrijwel nul. Als het een hart was zou je spreken van fibrillatie. Gezien het grote succes van de maximale spierverkorting leidt dit kennelijk tot een soort ‘defibrillatie’: het orkest (alle deelnemende motor units) speelt weer in de maat! “

Frank Bertina, sportarts.

extensie-origene

Interview “Active recovery benadering bij rugklachten” in de Volkskrant (en juli-nummer Arts en Auto) met de oprichter van OriGENE, sportarts Frank Bertina.

Er zijn over de OriGENE-behandelmethode diverse publicaties verschenen, zowel in landelijke als locale media. Hier vindt u een selectie uit de artikelen.

 

OriGENE op TV Ned. 2: De Dokters / rugklachtenBekijk

Botten & Gewrichten (september 2010)Download

Nieuwsbode Zeist (maart 2008)DownloadRugmachine in Alphen a/d Rijn (februari 2008)Download

Artikel Plus Magazine (oktober 2007)Download

Artikel OZ/CZ – Magazine september 2007 (3 oktober 2007)Download

Artikel Zin (26 juni 2007)Download

Artikel Transport en Logistiek Nederland (8 mei 2007)Download

Filmpje van een tevreden (ex)-rugpatiëntBekijk film

Artikel AD (15 januari 2007)Download

Artikel rugblessures wereldkampioene veldrijden Daphny van den BrandDownload

Breinpijn: de hersenen van patiënten met chronische aspecifieke rugpijn

De verschillende behandelwijzen van chronische aspecifieke lage rugpijn hebben helaas een bescheiden effect t.o.v niet behandelen of een placebo behandeling. Alleen van oefentherapie is aangetoond dat het een bescheiden lange termijneffect heeft op pijn en functioneren.

 

Teleurstellende behandeluitkomsten

Sommige auteurs stellen dat de desbetreffende onderzoeken niet goed gedaan zijn. Onderzoek zou meer op subgroepen gericht moeten zijn i.p.v. op een grote heterogene groep. Anderen stellen dat de onderzoeken wel juist zijn, maar dat de huidige aanpak het in de verkeerde hoek zoekt. Men zou nieuwe theoretische modellen voor chronisch lage rugklachten moeten ontwikkelen.

Een alternatieve verklaring voor de teleurstellende behandeluitkomsten uit de vele studies zou zijn, dat het probleem niet in de lage rug zelf ligt, maar in de hersenen. Dat wil zeggen: chronische aspecifieke lage rugpijn als gevolg van corticale reorganisatie en degeneratie.

Breinpijn

Er is in toenemende mate bewijs dat patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten morfologische veranderde hersenen hebben die anders functioneren. Ook is aangetoond dat deze veranderingen samenhangen met de duur en de ernst van de rugpijn. Verder blijkt in enkele longitudinale studies bij andere pijnsyndromen die gekenmerkt worden door corticale reorganisatie, dat interventies die deze negatieve reorganisatie in positieve zin beïnvloeden effectiever kunnen zijn dan gangbare behandelingen. Meer lezen: http://bit.ly/1NOmxvF

Bron: Wand, B. M., O’Connell, N.E. (2008). Chronic non-specific low back pain – sub-groups or a single mechanism? BMC Musculoskeletal Disorders, 9(11), doi: 10.1186/1471-2474-1189-1111.
© www.PsychFysio.nl, drs. P. van Burken

Wij vragen ons af of de OriGENE-therapie zo’n nieuw model kan zijn? Het is interessant om met deze kijk op de behandeling van chronische aspecifieke rugklachten de positieve resultaten van de OriGENE therapie te bezien. Dit is een nadere beschouwing waard. Wordt vervolgd.

krachttraining

In de Telegraaf van 21 maart 2016 is een artikel opgenomen over OriGENE. Dat artikel kunt u hier lezen.

Onlangs heeft het Economisch Bureau van de ING bank haar visie op de zorg in 2016 gepubliceerd.

Enkele hoofdpunten m.b.t de eerste lijn;

1. De zorg laat in 2016 de krimp achter zich, de eerstelijnszorg groeit in 2016 het sterkst. In het zorgakkoord is n.l. afgesproken dat de 1e lijn sneller mag groeien dan de 2e lijn (oa. substitutie).

2. Door deze verschuiving neemt de complexiteit van de 1e lijnszorg toe. De regiefunctie van de huisarts neemt verder toe.

3. De zorgconsument komt steeds meer centraal te staan. Transitie van aanbod- naar vraagdenken is nodig.

4. Zorgverzekeraars hebben belangrijke regierol bij het omvormen van gefragmenteerde zorg naar een geïntegreerd zorgaanbod.

5. De 1e lijn is nog steeds zeer versnipperd. Het aantal groepspraktijken en gezondheidscentra groeit al enige jaren niet meer. Samenwerking binnen grotere verbanden en ketenzorg over verschillende disciplines heen (zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig), is vereist om nieuwe taken aan te kunnen. Van solistisch werken naar samenwerken.

6. Innovatie komt van onderaf. Aanbieders die tijdig de slag van aanbod naar vraaggerichte zorg maken hebben succes.

In een recent onderzoek met 700 deelnemende patiënten- en daarnaast enkele duizenden patiënten die werden gevolgd in hun behandeling bij het pijncentrum- werd gekeken of een pijnblokkade door de anesthesist (verdoving/blokkeren van een zenuw) een (kosten-)effectieve toevoeging is aan een multidisciplinair pijnprogramma bij patiënten met chronische lage rugklachten. Samenvattend luidt de uitkomst dat het langere termijn effect bij de onderzochte klachten niet beter was dan in de patiëntengroep die geen pijnblokkade ontvingen.De algemene kosten voor patiënten in de groep met de pijnblokkade zijn hoger dan de groep zonder blokkade.

Lees hier het gehele artikel; http://www.anesthesiologie.nl/actueel/nieuws/chronische-lage-rugpijn-nog-steeds-groot-gezondheidsprobleem/

Samenvatting artikel “Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg”

Zijn de controlemechanismen een te grote last geworden voor de gezondheidszorg? Zo vragen de auteurs van het artikel zich retorisch af. Zorgverleners zijn soms de helft van hun tijd kwijt om te bewijzen dat ze de andere helft veilig en efficiënt werken.

In het artikel wordt de parallel getrokken met de filosofie van de online schoenenwinkel Zappos. Bij Zappos gaat men uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Er gelden 2 basisregels; wees jezelf en gebruik je eigen oordeelsvermogen. Vertrouwen i.p.v. wantrouwen. Zou dat ook kunnen werken in de gezondheidszorg zodat er juist betere zorg tegen lagere kosten kan worden geleverd? Immers dan zou men meer tijd kunnen besteden aan het primaire proces, mensen beter maken, in plaats van aan administratie en regeltaken.

Een schoenenwinkel is natuurlijk geen ziekenhuis, en bovendien wordt de zorg betaald met publiek geld en daarbij hoort het afleggen van verantwoording. Maar een aantal facetten uit een Zappos-achtige bedrijfscultuur kan inspireren en lijkt ook haalbaar, zo concluderen de auteurs. Alle controles en regels overboord zetten is echter niet mogelijk binnen de gezondheidszorg. Controles schieten echter hun doel voorbij als daardoor de zorg slechter gaat functioneren.
Wij zouden daar nog aan toe willen voegen; wie controleert de controleurs, etcetera ? Ergens zal je vertrouwen moeten neerleggen en dan kan je dat maar beter zo dicht als mogelijk en als verantwoord bij de basis leggen.

Het hele artikel leest u hier; http://bit.ly/1JVmDiQ

Bron; Over management; Schoenenverkoper wijst zorg de weg.

In de Volkskrant stond onder de titel “Liggen is dodelijk” een interessant artikel over Andrea Maier, internist en hoogleraar interne geneeskunde en Hans Meij, directeur Amphia Ziekenhuis in Breda. Maier doet onderzoek rond het thema hoe je gezond zo oud mogelijk kunt worden. Ongeveer een week na verschijning van dit artikel kopte (hoe origineel) het AD met “Zitten is dodelijk”, een artikel van gelijke strekking.

De natuur

Volgens het natuurlijk beloop neemt tot circa het 25e jaar de spierkracht toe en begint die kracht vanaf het 30e jaar af te nemen. Na het 50e levensjaar gaat die afname sneller met wel zo’n 450 gram verlies van spiermassa per jaar. Totdat je onder een minimumwaarde zakt waardoor je niet meer zelf naar de wc kunt of een fles kunt openen. En onder die lijn van onafhankelijkheid wil niemand zakken. Deels is dit proces afhankelijk van genen en opvoeding. En je kun ook pech hebben met je gezondheid. Tegen pech kan niemand op, maar als je niet getroffen wordt door een onvoorspelbare ziekte kan je zelf veel doen om die spierafname te beïnvloeden. Onder andere door gezond te eten en veel te bewegen.

Ziekenhuis; what’s in a name

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld een verblijf in het ziekenhuis? Als je je spieren niet gebruikt verlies je ze snel en het weer terugkrijgen van die spiermassa is moeilijk. Een gezonde 65 jarige verliest na 10 dagen liggen circa 15% van zijn spieren. Na verlies van spiermassa gaat het snel bergafwaarts. De knijpkracht van een 60-plusser is een indicatie voor zijn/haar levensverwachting. Er is zelfs een relatie tussen knijpkracht en het geheugen, spieren hebben nl. een computer nodig, ons brein, om ze aan te sturen.

Het bed uit

Daardoor komen mensen vaak slechter uit een ziekenhuis dan ze erin in gingen, zo betogen Meij en Maier. En kan een vicieuze cirkel ontstaan van minder bewegen, meer spierverlies, verlies van zelfstandigheid, minder bewegen …. enz..
Patiënten moeten dus zo snel ze kunnen het bed uit en in beweging komen. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering, want mensen willen graag verpleegd worden. Velen zien een lange ligduur als een teken van goede behandeling. Dat is onjuist, het ziekenhuis moet een behandelcentrum zijn, een reparatie-kliniek. En geen verzorgingshuis. Veel patiënten liggen veel meer dan nodig is. Dat is ook handig voor
artsen en verpleegkundigen want dan weet je waar iedereen is. De arts bezoekt de patiënt in zijn kamer want hij verwacht dat die daar ligt. Maar het traceren van mobiele patiënten is eenvoudig te ondervangen met moderne communicatie middelen.

… thuis best

En waarom zou een patiënt als hij daartoe in staat is, niet zelf zijn koffie of eten gaan halen. Of zelf douchen. Op de momenten dat hij dat zelf wil, volgens zijn eigen thuisritme, zonder dwingende ziekenhuistijdstippen. Je herstelt het beste thuis waar je je eigen routines kunt volgen. Die situatie zou in het ziekenhuis zoveel als mogelijk benadert dienen te worden. Minder en/of korter liggen is echt geen geldkwestie of een bezuinigingsoperatie, maar gaat om gezondheid en kwaliteiten van leven.

Samenvatting van het artikel; Liggen is dodelijk. Bron; Volkskrant 23 mei 2015.
Use it or lose it, het is onze lijfspreuk. Spiermassa, spierkracht, beweging. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor onze algehele gezondheid en voor gezonde rugspieren.

Centraal staat het OriGENE-behandeltoestel

Na de intake en screening wordt het OriGENE-behandeltoestel door uw gecertificeerde OriGENE-fysiotherapeut voor u ingesteld met behulp van 8 (OriGENE1) of 11 (OriGENE2) instellingsvariabelen, die alle op elkaar inwerken. Echt maatwerk dus. En dat is zowel uniek als noodzakelijk voor een succesvolle behandeling van rugklachten.

OriGENE 1

OriGENE 1

De behandeling van lage rugklachten

De OriGENE 1 is sinds 2005 beschikbaar voor de behandeling van (chronische) lage rugklachten. In Nederland zijn er bijna 100 fysiotherapiepraktijken met OriGENE, in het noorden van Duitsland zijn dit er 10 en 1 in Zwiterland.

Lees meer »

OriGENE 2

OriGENE 2

De behandeling van de hele wervelkolom

De OriGENE 2 richt zich op de behandeling van (chronische) rug- en nekklachten. Dit nieuwe gepatenteerde behandeltoestel is in Nederland in 22 van de reeds bestaande OriGENE-locaties beschikbaar en in Duitsland op 2 OriGENE-locaties.

Lees meer »

behandellocaties gevonden

Lage rugklachten

OriGENE 1

Lage/hoge rugklachten, nekklachten

OriGENE 2

0031 (0)6 33879170